Sản phẩm

  Phần mềm

  Giải pháp

  Hỗ trợ & Tải xuống

  Công ty

  Giải pháp Séc

  Kế toán công ty giữ lại bản sao tờ séc để tra cứu sau này. Trước đây, kế toán chỉ có thể sử dụng máy photocopy để sao chép từng tờ séc. Việc làm này không chỉ không tốt cho môi trường mà còn khiến việc tra cứu sau này trở nên khó khăn. Plustek đã phát triển giải pháp nhận dạng séc để giúp nhân viên tài chính quét số lượng lớn tờ séc cùng một lúc, đơn giản hóa việc lưu trữ và tìm kiếm sau này. Ứng dụng hoàn toàn mới này rất hữu ích cho kế toán để hợp nhất các tờ séc.

  Giải pháp này đặc biệt hiệu quả khi xử lý số lượng lớn tờ séc. Các tờ séc được quét và lưu trữ nhanh chóng, loại bỏ nhu cầu nhập liệu thủ công. Dữ liệu sau đó có thể được xuất ở định dạng CSV và ngay lập tức được gửi đến các ngân hàng để lưu trữ và sử dụng. Do đó, máy quét là một công cụ thiết yếu với kế toán doanh nghiệp.

  Giải pháp nhận dạng tờ séc của Plustek phù hợp cho việc quản lý séc trong các công ty kế toán, xử lý séc và lưu trữ ở ngân hàng và kiểm tra quản lý thanh toán trong các công ty.

  Hỗ trợ nhận dạng các phông chữ chung

  Tìm hiểu thêm

  Tìm kiếm ngay lập tức

  Tìm hiểu thêm

  Hỗ trợ các phông chữ phổ quát được sử dụng trên séc, cụ thể là MICR E13B và CMC7.

  Offers a built-in database to store data and rapidly access content; collected and uncollected check details can also be viewed

  Tùy chỉnh các trường

  Tìm hiểu thêm

  Tải lên đám mây thuận tiện

  Tìm hiểu thêm

  Thông tin các trường nhận dạng tương ứng có thể được tuỳ chỉnh. Thông tin có thể được nhập/xuất ở định dạng CSV.

  Khi tài liệu được quét và nhận dạng, chúng có thể được tải lên trực tiếp qua FTP để cho phép chia sẻ, sao lưu và lưu trữ đám mây.

  Thiết lập tên tệp thông minh

  Tìm hiểu thêm

  Định dạng file khác nhau

  Tìm hiểu thêm

  Nhận dạng trực tiếp số séc và đặt làm tên tệp để tạo điều kiện cho việc tìm kiếm và lưu trữ sau này.

  Các định dạng đầu ra có thể được xác định thủ công: JPG, PDF, TIFF, PNG, BMP và G4 TIFF.

  Hỗ trợ nhận dạng các phông chữ chung

  Hỗ trợ các phông chữ phổ quát được sử dụng trên séc, cụ thể là MICR E13B và CMC7.

  Tìm kiếm ngay lập tức

  Cung cấp cơ sở dữ liệu tích hợp để lưu trữ dữ liệu và truy cập nhanh nội dung; có thể kiểm tra chi tiết séc đã được thu nhận và chưa được thu nhận.

  Tùy chỉnh các trường

  Thông tin các trường nhận dạng tương ứng có thể được tuỳ chỉnh. Thông tin có thể được nhập/xuất ở định dạng CSV.

  Tải lên đám mây thuận tiện

  Khi tài liệu được quét và nhận dạng, chúng có thể được tải lên trực tiếp qua FTP để cho phép chia sẻ, sao lưu và lưu trữ đám mây.

  Thiết lập tên tệp thông minh

  Nhận dạng trực tiếp số séc và đặt làm tên tệp để tạo điều kiện cho việc tìm kiếm và lưu trữ sau này.

  Định dạng file khác nhau

  Các định dạng đầu ra có thể được xác định thủ công: JPG, PDF, TIFF, PNG, BMP và G4 TIFF.

  Ứng dụng

  Công ty

  Quản lý thanh toán séc

  Công ty kế toán

  Quản lý séc

  Ngân hàng

  Xử lý và lưu trữ séc

  Tương thích

  SmartOffice
  PS186

  Tìm hiểu thêm

  SmartOffice
  PS188

  Tìm hiểu thêm

  SmartOffice
  PS3140U

  Tìm hiểu thêm

  Liên hệ

  Chúng tôi có các giải pháp khác nhau để đáp ứng nhu cầu nhận dạng séc

  0 / 500