Sản phẩm

  Phần mềm

  Giải pháp

  Hỗ trợ & Tải xuống

  Công ty

  Giải pháp Hộ chiếu

  Du lịch đã trở nên vô cùng phổ biến trong những năm gần đây, làm tăng tầm quan trọng của việc xem xét và quản lý ID khách du lịch. Do đó, Plustek đã đưa ra các giải pháp nhận dạng hộ chiếu chuyên dụng có thể quét hộ chiếu và ID của nhiều quốc gia khác nhau để giúp khách hàng chuyển đổi hiệu quả hộ chiếu của khách du lịch thành các tệp kỹ thuật số giúp lưu trữ và quản lý.
  Hiện nay, phương pháp nhận dạng thường được sử dụng là đọc trực tiếp MRZ trên hộ chiếu. Tuy nhiên, hầu hết các nhà cung cấp phần cứng MRTD/MRZ chỉ cung cấp các chương trình demo và API để tạo điều kiện cho các nhà tích hợp hệ thống tích hợp các mô-đun MRZ vào các hệ thống hiện có. Hơn nữa, phần lớn các ứng dụng và phần mềm không cung cấp cả chức năng quét và nhận dạng hoặc người dùng phải trả tiền cho các chức năng này. Những hạn chế này đã buộc phần lớn các nhà cung cấp phải sao chép hình ảnh để nhập thủ công sau này, một phương pháp tốn nhiều nhân công.

  Plustek cung cấp một số giải pháp khác nhau để tích hợp phần cứng và phần mềm và giúp khách hàng giải quyết vấn đề này. Những giải pháp này cho phép các nhà cung cấp hệ thống tích hợp nhanh chóng phần mềm hiện có. Chúng cũng có thể được áp dụng như giải pháp độc lập, thay thế hiệu quả việc nhập thủ công bằng quét văn bản tự động.

  Nhận dạng nội dung

  Tìm hiểu thêm

  Định dạng đầu ra khác nhau

  Tìm hiểu thêm

  Nhận dạng MRZ nhiều hộ chiếu và ID khác nhau. Sau khi quét, hệ thống ngay lập tức thực hiện nhận dạng nội dung. CácID có thể được quét trực tiếp và nội dung có thể truy cập ngay lập tức, do đó giảm đáng kể lỗi đánh máy do con người.

  Dữ liệu được quét và nhận dạng có thể lưu ở định dạng XML, TXT hoặc CSV. Chúng cũng có thể được gửi trực tiếp vào các trường của ứng dụng khác. Người dùng có thể tùy chỉnh định dạng đầu ra hình ảnh hộ chiếu đã quét (ví dụ: TIF, JPG hoặc BMP) mà không cần bất kỳ kỹ năng lập trình nào.

  Hỗ trợ các ID khác nhau

  Tìm hiểu thêm

  Thêm ảnh chìm

  Tìm hiểu thêm

  Nhận dạng các bản sao hộ chiếu, giấy phép cư trú, ID và các tài liệu khác.

  Các ảnh chìm có thể được thêm vào ảnh đã quét để tránh sử dụng không đúng

  Tải lên đám mây thuận tiện

  Tìm hiểu thêm

  Hỗ trợ các giao diện kết nối và ngôn ngữ lập trình khác nhau

  Tìm hiểu thêm

  Khi tài liệu được quét và nhận dạng, chúng có thể được tải lên trực tiếp qua FTP để cho phép chia sẻ, sao lưu và lưu trữ đám mây. Tài liệu cũng có thể được tích hợp vào Plustek eDoc.

  Hỗ trợ các giao diện kết nối và ngôn ngữ lập trình khác nhau (C/C++, C#, Java), cho phép SI phát triển các ứng dụng tùy chỉnh.

  Nhận dạng nội dung

  Nhận dạng MRZ nhiều hộ chiếu và ID khác nhau. Sau khi quét, hệ thống ngay lập tức thực hiện nhận dạng nội dung. CácID có thể được quét trực tiếp và nội dung có thể truy cập ngay lập tức, do đó giảm đáng kể lỗi đánh máy do con người.

  Định dạng đầu ra khác nhau

  Dữ liệu được quét và nhận dạng có thể lưu ở định dạng XML, TXT hoặc CSV. Chúng cũng có thể được gửi trực tiếp vào các trường của ứng dụng khác. Người dùng có thể tùy chỉnh định dạng đầu ra hình ảnh hộ chiếu đã quét (ví dụ: TIF, JPG hoặc BMP) mà không cần bất kỳ kỹ năng lập trình nào.

  Hỗ trợ các ID khác nhau

  Nhận dạng các bản sao hộ chiếu, giấy phép cư trú, ID và các tài liệu khác.

  Thêm ảnh chìm

  Các ảnh chìm có thể được thêm vào ảnh đã quét để tránh sử dụng không đúng

  Tải lên đám mây thuận tiện

  Khi tài liệu được quét và nhận dạng, chúng có thể được tải lên trực tiếp qua FTP để cho phép chia sẻ, sao lưu và lưu trữ đám mây. Tài liệu cũng có thể được tích hợp vào Plustek eDoc.

  Hỗ trợ các giao diện kết nối và ngôn ngữ lập trình khác nhau

  Hỗ trợ các giao diện kết nối và ngôn ngữ lập trình khác nhau (C/C++, C#, Java), cho phép SI phát triển các ứng dụng tùy chỉnh.

  Ứng dụng

  Ngành Khách sạn

  Quản lý và đăng ký lưu trú

  Chính phủ

  Quản lý iấy phép cư trú,
  thị thực, nhập cư/nhập cảnh

  Ngành Du lịch

  Du lịch và công tác nước ngoài

  Ngành dịch vụ

  Cho thuê xe và điều tra khảo sát

  Ngành Tài chính

  Đầu tư và tạo tài khoản cho nước ngoài

  Tương thích

  OpticSlim
  550 Plus


  Tìm hiểu thêm

  SecureScan
  Series


  Tìm hiểu thêm

  Liên hệ

  Chúng tôi có nhiều giải pháp để đáp ứng nhu cầu nhận dạng MRTD/MRZ của bạn

  0 / 500