Sản phẩm

  Phần mềm

  Giải pháp

  Hỗ trợ & Tải xuống

  Công ty

  Các giải pháp quét và dự án phát triển

  Các giải pháp quét của Plustek nhằm cung cấp giải pháp tự động cho các đơn vị cung cấp hệ thống giá trị gia tăng và người dùng ở các lĩnh vực khác nhau, từ đó nâng cao giá trị gia tăng của hệ thống và hiệu quả công việc

  Lợi ích của quét tự động qua máy tính

  • Tích hợp các thủ tục để hợp nhất việc nhập dữ liệu và sao chép các tác vụ trên một máy trạm
  • Tiết kiệm chi phí nhân công và thời gian
  • Loại bỏ lỗi nhập liệu

  Lợi ích của việc sử dụng các giải pháp hoặc công cụ tích hợp và phát triển hệ thống của Plustek

  • Chúng tôi cung cấp các tiện ích bổ sung có thể được tích hợp vào các hệ thống hiện có; không cần lập trình.
  • Ngoài các tiện ích bổ sung, chúng tôi cũng cung cấp các giải pháp khác nhau để đáp ứng các yêu cầu môi trường khác nhau.
  • Chúng tôi cung cấp hỗ trợ phần cứng mở rộng để đáp ứng yêu cầu của bạn.
  • Chúng tôi cung cấp các công cụ tích hợp và phát triển trực quan cho các nhà phát triển hệ thống và phần mềm.
  • Chúng tôi cung cấp dịch vụ tùy biến và chuyên nghiệp.