Sản phẩm

  Phần mềm

  Giải pháp

  Hỗ trợ & Tải xuống

  Công ty

  Giải pháp ID

  Du lịch đã trở nên vô cùng phổ biến trong những năm gần đây, làm tăng tầm quan trọng của việc xem xét và quản lý ID khách du lịch. Do đó, Plustek đã đưa ra các giải pháp nhận dạng hộ chiếu chuyên dụng có thể quét hộ chiếu và ID của nhiều quốc gia khác nhau để giúp khách hàng chuyển đổi hiệu quả hộ chiếu của khách du lịch thành các tệp kỹ thuật số giúp lưu trữ và quản lý.
  Việc nhập nội dung ID là công việc tẻ nhạt đối với nhân viên lễ tân, đặc biệt khi có khách đang xếp hàng chờ đến lượt được phục vụ, dẫn đến sai sót khi nhập liệu. Việc nhận dạng và trích xuất dữ liệu ID tự động và chính xác là rất cần thiết cho lễ tân. Thư viện đọc ID của Plustek từ nhận ra VIZ của ID, thẻ NHI, thẻ thành viên đặc biệt hay hộ chiếu. Giải pháp này không cần phải thay đổi hệ thống hiện có. Nó giảm thời gian nhập liệu và lỗi của con người trong khi xử lý thông tin cá nhân một cách an toàn.

  Quét hai thẻ và nhận dạng nội dung

  Tìm hiểu thêm

  Phát hiện tính xác thực danh tính

  Tìm hiểu thêm

  Hỗ trợ quét thẻ ID và y tế và nhận dạng nội dung.

  Hỗ trợ phát hiện xác thực ID (Áp dụng cho ID Đài Loan).

  Tìm kiếm ngay lập tức

  Tìm hiểu thêm

  Tùy chỉnh các trường

  Tìm hiểu thêm

  Cơ sở dữ liệu tích hợp có thể bảo toàn tất cả dữ liệu và cho phép truy vấn nhanh nội dung.

  Tương ứng trường ID: Dữ liệu được trích xuất từ ID có thể được nhập vào các trường tương ứng trên hệ thống. Dữ liệu cũng có thể được nhập/xuất ở định dạng CSV

  Cài đặt tên tệp thông minh

  Tìm hiểu thêm

  Thêm ảnh chìm

  Tìm hiểu thêm

  Số ID đã nhận dạng có thể được sử dụng làm tên tệp để lưu trữ và tìm kiếm thuận tiện.

  Các ảnh chìm có thể được thêm vào ảnh đã quét để tránh sử dụng sai trái

  Tải lên đám mây thuận tiện

  Tìm hiểu thêm

  Tự động nhận dạng mặt trước/sau

  Tìm hiểu thêm

  Khi tài liệu được quét và nhận dạng, chúng có thể được tải lên trực tiếp qua FTP để cho phép chia sẻ, sao lưu và lưu trữ đám mây.

  The system can automatically distinguish between and mark the front and back of IDs, eliminating the requirement for manual inspection.

  Sàng lọc tuổi

  Tìm hiểu thêm

  Độ tuổi có thể được chọn để tìm kiếm thanh thiếu niên và người lớn.

  Quét hai thẻ và nhận dạng nội dung

  Hỗ trợ quét thẻ ID và y tế và nhận dạng nội dung.

  Phát hiện tính xác thực danh tính

  Hỗ trợ phát hiện xác thực ID (Áp dụng cho ID Đài Loan).

  Tìm kiếm ngay lập tức

  Cơ sở dữ liệu tích hợp có thể bảo toàn tất cả dữ liệu và cho phép truy vấn nhanh nội dung.

  Tùy chỉnh các trường

  Tương ứng trường ID: Dữ liệu được trích xuất từ ID có thể được nhập vào các trường tương ứng trên hệ thống. Dữ liệu cũng có thể được nhập/xuất ở định dạng CSV

  Cài đặt tên tệp thông minh

  Số ID đã nhận dạng có thể được sử dụng làm tên tệp để lưu trữ và tìm kiếm thuận tiện.

  Thêm ảnh chìm

  Các ảnh chìm có thể được thêm vào ảnh đã quét để tránh sử dụng sai trái

  Tải lên đám mây thuận tiện

  Khi tài liệu được quét và nhận dạng, chúng có thể được tải lên trực tiếp qua FTP để cho phép chia sẻ, sao lưu và lưu trữ đám mây.

  Tự động nhận dạng mặt trước/sau

  Hệ thống có thể tự động phân biệt giữa và đánh dấu mặt trước và mặt sau của ID, loại bỏ yêu cầu kiểm tra thủ công.

  Sàng lọc tuổi

  Độ tuổi có thể được chọn để tìm kiếm thanh thiếu niên và người lớn.

  Ứng dụng

  Ngành Khách sạn

  Quản lý và đăng ký lưu trú

  Chính phủ

  Giấy phép cư trú, thị thực, quản lý nhập cư/
  nhập cảnh

  Ngành Du lịch

  Du lịch và công tác nước ngoài

  Ngành dịch vụ

  Cho thuê xe và điều tra khảo sát

  Ngành Tài chính

  Đầu tư và tạo tài khoản cho nước ngoài

  Ngành khác

  Quản lý khách đến/đi

  Tương thích

  OpticSlim
  550 Plus

  Tìm hiểu thêm

  SecureScan
  Series

  Tìm hiểu thêm

  MobileOffice
  D600 Plus

  Tìm hiểu thêm

  Liên hệ

  Hiện có các giải pháp khác nhau để xử lý ID của các khu vực khác nhau. Vui lòng liên hệ với chúng tôi về nhu cầu nhận dạng ID của bạn!

  0 / 500