Sản phẩm

  Phần mềm

  Giải pháp

  Hỗ trợ & Tải xuống

  Công ty

  Giái pháp Mã vạch

  Ngày càng có nhiều biểu mẫu và tài liệu sử dụng mã vạch để quản lý tài liệu. Thư viện đọc mã vạch của Plustek nhận dạng tất cả các mã vạch 1D và 2D hiện có trên thị trường. Bằng cách quét và nhận dạng mã vạch tài liệu, các tệp đầu ra có thể được ứng dụng trực tiếp vào các tình huống khác nhau cần quét mã vạch.

  Quét với một nút bấm, nhanh

  Tìm hiểu thêm

  Thêm ảnh chìm

  Tìm hiểu thêm

  Dễ dàng xử lý tự động các tài liệu có mã vạch với chức năng quét nhanh, chỉ bằng một nút bấm.

  Các ảnh chìm có thể được thêm vào ảnh đã quét để tránh sử dụng không đúng

  Tìm kiếm tự động

  Tìm hiểu thêm

  Thiết lập tên tệp thông minh

  Tìm hiểu thêm

  Quét tối đa lên đến mười mã vạch ở các vị trí khác nhau trong một trang với chức năng tự động tìm kiếm và nhận dạng (bất kể vị trí mã vạch).

  Hỗ trợ tên tệp được tạo từ số mã vạch đã nhận dạng, tạo điều kiện cho người tìm kiếm tệp sau này và lưu trữ.

  Đa dạng tập tin

  Tìm hiểu thêm

  Quản lý không gian lưu trữ

  Tìm hiểu thêm

  Có thế xuất ra định dạng: jpg, pdf, tiff, png, bmp và G4tiff.

  Người dùng có thể chọn lưu tệp hình ảnh để quản lý hiệu quả lưu trữ cơ sở dữ liệu.

  Tải lên đám mây thuận tiện

  Tìm hiểu thêm

  Nhận dạng các mã vạch khác nhau

  Tìm hiểu thêm

  Khi tài liệu được quét và nhận dạng, chúng có thể được tải lên trực tiếp qua FTP để cho phép chia sẻ, sao lưu và lưu trữ đám mây.

  Hỗ trợ đa dạng các mã vạch khác nhau, bao gồm EAN, EAN 8, Mã 39, Mã 93, Mã 128, UPC-A, UPC-E, ITF-14, ITF-16, NW-7, 12 of 5 và mã QR.

  Quét với một nút bấm, nhanh

  Dễ dàng xử lý tự động các tài liệu có mã vạch với chức năng quét nhanh, chỉ bằng một nút bấm.

  Thêm ảnh chìm

  Các ảnh chìm có thể được thêm vào ảnh đã quét để tránh sử dụng không đúng

  Tìm kiếm tự động

  Quét tối đa lên đến mười mã vạch ở các vị trí khác nhau trong một trang với chức năng tự động tìm kiếm và nhận dạng (bất kể vị trí mã vạch).

  Thiết lập tên tệp thông minh

  Hỗ trợ tên tệp được tạo từ số mã vạch đã nhận dạng, tạo điều kiện cho người tìm kiếm tệp sau này và lưu trữ.

  Đa dạng tập tin

  Có thế xuất ra định dạng: jpg, pdf, tiff, png, bmp và G4tiff.

  Quản lý không gian lưu trữ

  Người dùng có thể chọn lưu tệp hình ảnh để quản lý hiệu quả lưu trữ cơ sở dữ liệu.

  Tải lên đám mây thuận tiện

  Khi tài liệu được quét và nhận dạng, chúng có thể được tải lên trực tiếp qua FTP để cho phép chia sẻ, sao lưu và lưu trữ đám mây.

  Nhận dạng các mã vạch khác nhau

  Hỗ trợ đa dạng các mã vạch khác nhau, bao gồm EAN, EAN 8, Mã 39, Mã 93, Mã 128, UPC-A, UPC-E, ITF-14, ITF-16, NW-7, 12 of 5 và mã QR.

  Ứng dụng

  Ngành Logistic

  Tài liệu logistic

  Trung tâm Y tế / Bệnh viện

  Hồ sơ Bệnh án

  Công ty

  Tài liệu quy trình làm việc

  Kiểm soát chất lượng/Kho hàng

  Theo dõi quá trình sản xuất

  Đại lý Bảo hiểm/Bất động sản

  Hợp đồng/Quản lý
  Báo cáo/Biểu mẫu

  Tương thích

  SmartOffice
  SmartOffice PS186

  Tìm hiểu thêm

  SmartOffice
  PS3140U

  Tìm hiểu thêm

  SmartOffice
  PS188

  Tìm hiểu thêm

  SmartOffice
  PS3180U

  Tìm hiểu thêm

  Liên hệ

  Chúng tôi có nhiều giải pháp khác nhau đáp ứng các nhu cầu quét mã vạch của bạn

  0 / 500