Cookie Consent by PrivacyPolicies.com Rozwiązania przemysłowe-Finanse Plustek Poland

    Produkty

Plustek pomaga firmom
o usługach finansowych utrzymywać bezpieczeństwo systemu

Plustek pomaga firmom o usługach finansowych utrzymywać bezpieczeństwo systemu

Instytucje finansowe pobieraja olbrzymie ilości papieru, pochodzące z podań o pożyczki, różnych czeków, faktur oraz kontratów w systemie wewnętrznym. Niniejsze dokumenty mogą stanowić duże wyzwanie jeśli chodzi o przechowywanie oraz zabierają dużo czasu na odszukanie ich.

Używając rozwiązań Plustek mających na celu wymianę papieru na cyfrowe dokumenty, które są łatwo odszukiwalne, łatwo dostępne, z łatwością się nimi zarządza i przetwarza. Pracownicy organizacji finansowych mogą docenić korzyści płynace z bezdokumenowego biura, z innowacyjnym systemem oprogramowania, które sprawia iż zeskanowane dokumenty są odszukiwalne. Organizacje finansowe szukają zmyślnych sposobów aby przyciągnąć klientów, nowe biznesy, aby służyć dotychczasowym klientom w sposób bardziej efektywny, aby obcinać koszty, zwięszyć profity, zapobiegać oszustwom oraz wychodzić naprzeciw problemom kompatybilności. Podsumowując, Plustek oferuje szybkie oraz efektywne rozwiązania aby poprawić działania biznesowe oraz zredukować koszta administacji.

Korzyści

Automate data entry and categorization

Obniżenie kosztów

Rozwiązania finansowe obniżają koszty przetwarzania, przechowywania oraz klasyfikowania dokumetów papierowych ręcznie, poprzez automatyczne wprowadzenie danych oraz kategoryzację.

Automate daily operation for openning accounts, credit card application and mortgage processing

Ulepszenie efektywności

Usprawnienia automatyczne, codzienne działania takie jak otwieranie kont, zarządzanie podaniami o karty kredytowe oraz pożyczki i kredyty pod zastaw domu.

ID verification

Przyspieszenie procesu obsługi klienta

Przechwytuje dokumenty już na początku i przyśpiesza obsługę klienta. Na przykład, werefikacja dowodu tożsamości.

Assign data confidentiality and prevent fraud

Zgodność z przepisami

Plustek pomaga zapewnić zgodność z przepisami. Chroń reputacje swojej instytucji, poprzez przypisywanie informacjom statusu poufności w oparciu o znaczenie oraz co najważniejsze zabobieganiu oszustw.

Wszystkie skanery Plustek mogą być użyte  do składania podań o depozyty w oparciu o sieć

Depozyty na odległość

Skaner jest krytycznym komponentem depozytów na odległość dla biznesu oraz osobistych finansów. Wszystkie skanery Plustek mogą być użyte dla podań o depozyt na odległość opartym na sieci, oferowanym przez banki oraz związki kerdytowe.

Rekomendowane