Sản phẩm

  Phần mềm

  Giải pháp

  Hỗ trợ & Tải xuống

  Công ty

     Sản phẩm   Máy Quét Tài Liệu

  Trình điều khiển - Windows

  Tên tập tin Tập tin Hệ điều hành Ngôn ngữ Kích thước
  Bộ cài đặt SmartOffice PS188 cho Windows

  Download
  V6.1.5.0
  08/11/2022
  Windows 7 32-bit
  Windows 7 64-bit
  Windows 8 32-bit
  Windows 8 64-bit
  Windows 8.1 32-bit
  Windows 8.1 64-bit
  Windows 10 32-bit
  Windows 10 64-bit
  Windows 11 64-bit
  English
  Français
  Deutsch
  Italiano
  Español
  简体中文
  繁體中文
  Polski
  Русский
  日本語
  한국어
  Portuge
  Türk
  العربية
  1160.45 MB

  Nếu bạn không thể tải về từ trang web của chúng tôi, vui lòng tải về từ Đây.

  Trình điều khiển - Mac OS X

  Tên tập tin Tập tin Hệ điều hành Ngôn ngữ Kích thước
  Bộ cài đặt SmartOffice PS188 cho Mac

  Download
  V3.0.0.1
  12/27/2021
  OS X 10.10
  OS X 10.11
  macOS 10.12
  macOS 10.13
  macOS 10.14
  macOS 10.15
  macOS 11.x
  macOS 12.x
  macOS 13.x
  English
  Français
  Deutsch
  Italiano
  Español
  简体中文
  繁體中文
  Polski
  Русский
  日本語
  한국어
  Portuge
  Türk
  العربية
  284.61 MB

  Nếu bạn không thể tải về từ trang web của chúng tôi, vui lòng tải về từ Đây.

  Phần mềm ứng dụng

  Tên tập tin Tập tin Hệ điều hành Kích thước
  SmartOffice PS188 Phần mềm ứng dụng

 • DocOCR for Mac:
  14 languages installation
  (English/German/French/Portuguese/
  Polish/Russian/Italy/Spanish/
  Japanese/Korean/TChinese/SChinese/
  Turkish/Arabic)
 • Download
  V1.0.0.0
  01/22/2021
  OS X 10.10
  OS X 10.11
  macOS 10.12
  macOS 10.13
  macOS 10.14
  macOS 10.15
  macOS 11.x
  217.42 MB

  Hướng dẫn sử dụng

  Tên tập tin Tập tin Ngôn ngữ Kích thước
  SmartOffice PS188 Hướng dẫn sử dụng DocAction II Html
  V1.0
  07/11/2022
  English
  Hướng dẫn sử dụng cho Windows Download
  V1.0
  11/17/2017
  English 1.17 MB
  Hướng dẫn sử dụng cho Mac Download
  V1.0
  09/02/2020
  English 0.85 MB
  Hướng dẫn nhanh cho Windows Download
  V1.0
  07/11/2022
  English
  Français
  1.04 MB
  Hướng dẫn nhanh cho Mac Download
  V1.0
  04/02/2019
  English 1.07 MB

  Tờ rơi

  Tên tập tin Tập tin Ngôn ngữ Kích thước
  SmartOffice PS188 Tờ rơi Download
  V1.2
  01/10/2022
  Tiếng Việt 1 MB