Phần mềm   LinuxAction

Chỉ dành cho Dự án
Phần mềm cấu hình nút bấm để quét cho hệ điều hành Linux

LinuxAction embedded with the ability of enhance the quality of scanned document by automatic image/text optimization.

Giải pháp quét mang lại nhiều lợi ích

Linux là hệ điều hành được sử dụng nhiều trong các doanh nghiệp lớn, chính phủ và môi trường chuyên nghiệp. DocAction II được phát triển giúp nâng cao chất lượng tài liệu quét bằng cách tối ưu hóa hình ảnh/văn bản một cách tự động.

Lưu trữ tài liệu chỉ với một nút bấm

Thay vì chỉ quét, chúng tôi đã phát triển một công cụ quét có thể giúp bạn lưu trữ tài liệu cho mỗi lần quét.

Instead of just scanning, we developed a scanning tool that can help you archive documents for each scanning.

Lưu trữ tài liệu chỉ với một nút bấm

Đơn giản hóa trải nghiệm người dùng

Với giao diện người dùng thân thiện, bạn không cần phải mất thời gian để tìm hiểu.

With user-friendly interface, you don't need to spend additional time to learn or train.

Đơn giản hóa trải nghiệm người dùng

Các chức năng xử lý ảnh nâng cao

Cung cấp công nghệ xử lý hình ảnh của Plustek để có kết quả quét tốt hơn.

Plustek's image processing technology optimizes your scan result.

Cung cấp công nghệ xử lý hình ảnh của Plustek để có kết quả quét tốt hơn.

Một hồ sơ một nhiệm vụ - Quản lý file quét dễ dàng

DocAction II cho phép bạn tạo nhiều hồ sơ quét, mỗi hồ sơ đại diện cho một nhiệm vụ thông thường, ví dụ, theo quy định của công ty, bạn cần lưu hóa đơn dưới dạng PDF nhiều trang ở chế độ màu, bạn cũng có thể đặt lưu các tài liệu này vào thư mục Hóa đơn để quản lý các file này.

Save as OFD file, also compatible with Multi-page OFD and Multi-page searchable OFD format.

OFD

* Hỗ trợ quét OFD nhiều trang và OFD nhiều trang có thể tìm kiếm

Save as JPG file

JPG

Save as PDF file, also compatible with Multi-page PDF and Multi-page searchable PDF format.

PDF

* Hỗ trợ qét PDF nhiều trang và PDF nhiều trang có thể tìm kiếm

Create multiple scan profiles, each profile represents one regular job, for example, according to your company regulation, you need to save invoices as Multi-Page PDF with color mode.

Giao diện người dùng thân thiện

Nâng cao chất lượng tài liệu quét bằng cách tối ưu hóa tự động hình ảnh/văn bản

Blank pages in the document can be detected and removed automatically by the LinuxAction.

Lọc trang trắng

Blank pages in the document can be detected and removed automatically by the LinuxAction.
Automatically remove the punch holes from the scanned document images.

Bỏ lỗ bấml

Automatically remove the punch holes from the scanned document images.

Tương thích với Linux Ubuntu và Fedora

Save as PDF file, also compatible with Multi-page PDF and Multi-page searchable PDF format.

Ubuntu 16.04, 18.04

 • 64-bit - daii-for-linux_1.x.xx-2plk_amd64.deb
 • 32-bit - daii-for-linux_1.x.xx-2plk_i386.deb
Save as PDF file, also compatible with Multi-page PDF and Multi-page searchable PDF format.

Fedora 28 Workstation:
64-bit and 32-bit

 • 64-bit - daii-for-linux-1.x.xx-2.x86_64.rpm
 • 32-bit - daii-for-linux-1.x.xx-2.i686.rpm

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin!

Danh sách máy quét hỗ trợ

 • OpticSlim 1180
 • OpticSlim 2680H
 • OpticPro A320L
 • SmartOffice PL4080
 • SmartOffice PS388U
 • SmartOffice PS3140U
 • SmartOffice PS3180U
 • VTM 300

Bắt đầu sử dụng DocAction II với Hệ điều hành Linux của bạn!

*Ứng dụng được liệt kê chỉ dành cho mục đích của doanh nghiệp

-
Tôi đã đọc và "đã chấp nhận" chính sách bảo mật