Phần mềm   PlustekCapture

Cách thông minh hơn
để trích xuất dữ liệu

PlustekCapture cung cấp khả năng trích xuất dữ liệu tin cậy từ đa dạng các loại tài liệu có cấu trúc và phi cấu trúc.

PlustekCapture offers extensive capabilities for reliable data extraction from a variety of structured and unstructured documents.

PlustekCapture offers extensive capabilities for reliable data extraction from a variety of structured and unstructured documents. PlustekCapture offers extensive capabilities for reliable data extraction from a variety of structured and unstructured documents.
PlustekCapture enables generic document classification with integrated training process and numerous options for image enhancmeent and data export.

PlustekCapture

PlustekCapture cung cấp khả năng trích xuất dữ liệu tin cậy từ đa dạng các loại tài liệu có cấu trúc và phi cấu trúc. Nó cho phép phân loại tài liệu nói chung với quy trình đào tạo tích hợp và nhiều tùy chọn để làm ảnh sắc nét hơn và xuất dữ liệu ra. Sản phẩm này phù hợp với nhà cung cấp DMS và tích hợp hệ thống để thực hiện các giải pháp bóc tách thông tin mà không mất chi phí phát triển riêng.

PlustekCapture, the three components in one solution!

Ba thành phần trong MỘT Giải pháp!

 • Cấu hình các giải pháp chụp của riêng bạn và sử dụng chúng trực tiếp!

 • Tiết kiệm thời gian và chi phí phát triển!

Ba thành phần trong MỘT Giải pháp!

PlustekCapture enables generic document classification with integrated training process and numerous options for image enhancmeent and data export.

Cấu hình quy trình thu thập dữ liệu bằng cách kéo & thả

Configuration of data collection workflows via drag and drop on PlustekCapture
Create workflows using modular prinicple

DocWorkflow

 • Các toán tử "sẵn sàng sử dụng" được cài đặt sẵn
 • Tạo quy trình nghiệp vụ bằng theo mô-đun
 • Thiết lập các quy trình nghiệp vụ bằng cách kéo & thả
 • Xác minh và tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ ở chế độ xem trước
Design data extraction for structure and unstructured documents

DocCapture

 • Phân loại tài liệu và tách thành các quy trình nghiệp vụ tương ứng
 • Thuận tiện trích xuất dữ liệu với các biểu mẫu có cấu trúc
 • Thiết kế trích xuất dữ liệu cho các tài liệu phi cấu trúc
 • Tự động thực hiện quy trình nghiệp vụ thông qua "thư mục nóng

Trích xuất tự động, quy trình nghiệp vụ, thư mục nóng

Easily configure workflow processes to capture and collect data

Direct on screen data validation

Perform direct on screen data validation and have the ability to modify and make correction to data
On-screen verification with plustekcapture validation module

DocValidation

 • Dữ liệu đã trích xuất được bố trí rõ ràng cùng với hình ảnh chụp để xác minh nhanh
 • Hoạt động ở giao diện người dùng dựa trên trình duyệt
 • Khả năng chỉnh sửa thủ công và chỉnh sửa đúng dữ liệu
 • Dễ dàng xuất tập tin sang ứng dụng bên ngoài

Thiết lập cấu hình trực quan + Thu thập dữ liệu linh hoạt + Xác thực dễ dàng = PlustekCapture

Lý tưởng cho các nhà cung cấp DMS và nhà tích hợp hệ thống

Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm về gói bản quyền phần mềm hấp dẫn và hiệu quả chi phí!

ideal for DMS providers and system integrators ideal for DMS providers and system integrators

Có thêm câu hỏi khác không?

Để tìm giải pháp phù hợp nhất với nhu cầu của bạn, vui lòng để lại cho chúng tôi lời nhắn và đại diện dịch vụ khách hàng của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn sớm!

-

Tôi đã đọc và "đã chấp nhận" chính sách bảo mật