Sản phẩm

  Phần mềm

  Giải pháp

  Hỗ trợ & Tải xuống

  Công ty

  Trình điều khiển - Windows

  Tên tập tin Tập tin Hệ điều hành Ngôn ngữ Kích thước
  Bộ cài đặt SecureScan Series cho Windows

  Download
  V6.4.2.1
  03/18/2024
  Windows 7 32-bit
  Windows 7 64-bit
  Windows 8 32-bit
  Windows 8 64-bit
  Windows 8.1 32-bit
  Windows 8.1 64-bit
  Windows 10 32-bit
  Windows 10 64-bit
  Windows 11 64-bit
  English
  Français
  Deutsch
  Italiano
  Español
  日本語
  Türk
  191.09 MB

  Hướng dẫn sử dụng

  Tên tập tin Tập tin Ngôn ngữ Kích thước
  SecureScan Series Hướng dẫn sử dụng Download
  V1.5
  12/09/2021
  English 2.47 MB
  SecureScan Series Hướng dẫn nhanh Download
  V1.3
  12/21/2020
  English
  Deutsch
  Français
  Italiano
  Español
  Portuge
  Русский
  繁體中文
  日本語
  Türk
  العربية
  رسی
  2.6 MB

  Tờ rơi

  Tên tập tin Tập tin Ngôn ngữ
  SecureScan X50 Tờ rơi Download
  V1.2
  01/06/2022
  English
  SecureScan X150 Tờ rơi Download
  V1.0
  09/22/2021
  English
  SecureScan Series Tờ rơi Download
  V1.2
  04/17/2024
  English