Tin tức | Địa điểm mua hàng | Đăng ký | Liên hệ | Về Chúng tôi | Trang chủ
Hỗ trợ của Plustek cung cấp trực tuyến các trình điều khiển, hỗ trợ kỹ thuật và tài nguyên khác.
Hỗ trợ của Plustek được tùy biến để đáp ứng nhu cầu của bạn. Vui lòng chọn một trong các tùy chọn dưới đây để bắt đầu.
Trình điều khiển & Tải về
Để kiểm tra các bản cập nhật mới nhất cho sản phẩm Plustek của bạn.
» Read more
Phần mềm ứng dụng
Để kiểm tra các bản cập nhật mới nhất cho các phần mềm ứng dụng Plustek.
» Read more
Hỗ trợ kỹ thuật
Hoàn thành mẫu yêu cầu này và đại diện Trung tâm hỗ trợ Plustek sẽ liên hệ với quý khách.
» Read more
Đăng ký sản phẩm
Đăng ký sản phẩm của bạn và nhận thông báo cập nhật sản phẩm qua email.
» Read more
Hệ điều hành tương thích
Ở đây bạn sẽ tìm thấy hệ điều hành tương thích của các sản phẩm
» Read more
Europe
Germany
Switzerland
Austria
United Kingdom
France
Italy
Spain
Netherlands
Poland
Other Europe
Russia & CIS
Asia Pacific
Taiwan
China
Japan
India
Korea
Southeast Asia
Vietnam
Indonesia
America
USA & Canada
Brazil
Latin America
Middle East & Africa
Turkey
Africa
Middle East