Tin tức | Địa điểm mua hàng | Đăng ký | Liên hệ | Về Chúng tôi | Trang chủ

Máy quét Plustek cho Giáo dục

Plustek cung cấp cho giáo viên và các nhà quản lý giáo dục nhiều lựa chọn cho việc quét tài liệu và tạo bản sao tài liệu giấy và film điện tử. Một loạt máy quét Plustek đáp ứng hơn cả yêu cầu quét của bạn về: tuân thủ đạo luật về quyền riêng tư và giáo dục gia đình (FERPA), Phòng Hành chính, Phòng Y tế, Lớp giáo dục phổ thông, Lớp giáo dục đặc biệt, Lớp Ảnh và Nghệ thuật, Thư viện và thậm chí các chương trình dạy kèm tại nhà.

Máy quét Plustek cho phép bạn dễ dàng tạo các bản sao kỹ thuật số từ tài liệu giấy và sách. Công nghệ quét một nút nhấn chuyển đổi tài liệu sang dạng kỹ thuật số như PDF, JPG, TIF, RTF, DOC, XLS và sau đó gửi email, lưu vào máy tính, lưu vào thẻ nhớ hoặc các ổ cứng hoặc thậm chí là in bản sap ra.

Sau đây là một số ví dụ về máy quét Plustek được sử dụng trong giáo dục hiện nay

PHÒNG HÀNH CHÍNH VÀ GIÁO KHU


 • Lưu tài liệu nghiệp vụ chung dưới dạng file PDF
 • Số hóa các hồ sơ sinh viên theo quy định của FERPA
 • Tạo bản sao điện tử cho hồ sơ nhân viên
 • Số hóa và gửi email các văn bản giấy tới các văn phòng hành chính và giáo khu khác
 • Nhập tài liệu giấy cho các hệ thống thông tin sinh viên
 • Tạo bản sao điện tử cho hồ sơ sinh viên
 • Gửi email tài liệu giấy cho giáo viên, phụ huynh và các nhà quản lý
 • Lưu hồ sơ điện tử của các đơn xin phép
 • Số hóa và gửi email các biên bản cuộc họp viết tay

LỚP GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT


 • Quét và email tài liệu, bài kiểm tra để hỗ trợ các chương trình học từ xa
 • Quét và email tài liệu đến gia sư
 • Tạo file PDF, MS Word, MS Excel, Word Pro, WordPerfect cho các bài thi học kỳ và luận văn của sinh viên
 •  Email bài mẫu của sinh viên cho cha mẹ và các giáo viên khác
 • OCR và các bản sao điện tử có thể chỉnh sửa
 • Quét bài kiểm tra và form bằng nhận dạng đánh dấu quang học (OMR)
 •  Dễ dàng quét sách hoặc các tài liệu khác làm bài trình bày trên lớp hay tài liệu nghiên cứu của sinh viên
 • Gia sư tại gia có thể quét và gửi bài kiểm tra và báo cáo của học sinh từ địa điểm hướng dẫn.
 • Quét  các slide ảnh và phim để trình bày trong lớp học
 • Tạo file MP3 từ sách để hỗ trợ chương trình hỗ trợ đọc tương thích
 • Tạo file MP3 từ sách hoặc tài liệu giấy cho học sinh khiếm thị

Thư viện


 • Tạo file PDF cho sách thay vì sao chép các trang sách bằng máy photocopy
 • Lưu trữ sách lịch sử và tư liệu liên quan
 • Tạo file PDF cho sách và tư liệu liên quan để làm tư liệu và tài liệu giảng dạy trên lớp
 • Tạo bản PDF cho các bài báo
 • Tạo có thể chỉnh sửa các bản sao điện tử của tài liệu giấy

Lớp Nghệ thuật và Nhiếp ảnh


 • Quét và số hóa phim âm bản và dương bản
 • Quét tác phẩm nghệ thuật của sinh viên để bảo quản và trưng bày
 

Phòng Y tế


 • Tạo bản sao điện tử cho mẫu khai báo sức khỏe của sinh viên
 • Tạo bản sao điện tử cho hồ sơ y tế của sinh viên
 • Tạo ra các tập tin điện tử ghi chú báo cáo và gửi Email đến người quản lý dữ liệu
Máy quét
Phòng Hành chính
Thư viện
Lớp học
Giáo dục đặc biệt
Lớp nghệ thuật
Phòng Y tế
V
V
V
V
 
V
V
V
 
 
 
V
V
 
V
V
 
V
V
 
V
V
 
 
V
 
V
V
 
 
 
V
V
 
 
 
 
V
V
 
 
 
 
V
V
 
 
 
 
V
V
V
 
 
 
 
V
 
V
 
 
 
V
 
V
 
 
 
V
 
V
 
 
 
V
 
V
 
 
 
V
 
V
 
         
Europe
Germany
Switzerland
Austria
United Kingdom
France
Italy
Spain
Netherlands
Poland
Other Europe
Russia & CIS
Asia Pacific
Taiwan
China
Japan
India
Korea
Southeast Asia
Vietnam
Indonesia
America
USA & Canada
Brazil
Latin America
Middle East & Africa
Turkey
Africa
Middle East