Tin tức | Địa điểm mua hàng | Đăng ký | Liên hệ | Về Chúng tôi | Trang chủ

  • Nhận biết và trích xuất dữ liệu từ font MICR E13B và font CMC 7.
  • Hình ảnh kiểm tra được chuyển thành các file hình ảnh thường với định dạng TIF, JPG và BMP..
  • Dữ liệu MICR được lưu dưới dạng file XML, TXT hoặc CSV..


Nhấn vào đây để xem hình ảnh chi tiết
Liên hệ
Technical Support Tìm kiếm thông tin cho nơi để mua sản phẩm hàng đầu trên thị trường Plustek?Đối với cách bạn có thể nói sản phẩm chính của chúng tôi là hỗ trợ khách hàng.
Tải về Thư viện
Passwords
Europe
Germany
Switzerland
Austria
United Kingdom
France
Italy
Spain
Netherlands
Poland
Other Europe
Russia & CIS
Asia Pacific
Taiwan
China
Japan
India
Korea
Southeast Asia
Vietnam
Indonesia
America
USA & Canada
Brazil
Latin America
Middle East & Africa
Turkey
Africa
Middle East