Tin tức | Địa điểm mua hàng | Đăng ký | Liên hệ | Về Chúng tôi | Trang chủ
Plustek SDK là tập hợp các thư viện phát triển cho phép các nhà phát triển phần mềm và các nhà tích hợp hệ thống dễ dàng tích hợp việc sử dụng máy quét Plustek  thành các ứng dụng phần mềm của họ.
Thư viện đọc mã vạch
Nó có khả năng đọc dữ liệu từ các loại mã vạch khác nhau như EAN-13, 39, UPC-A, UPC-E, ITF-14, ITF-16, 128, và NW-7.
» Tìm hiểu thêm
Thư viện đọc tờ séc
Nó có khả năng nhận ra hai loại dữ liệu MICR khác nhau từ font E13B và font CMC 7.
» Tìm hiểu thêm
Thư viện đọc thẻ ID
Nó có khả năng quét cứng minh thư / giấy phép lái xe và lưu giữ hình ảnh thẻ theo một số định dạng như TIF, JPG, và BMP.
» Tìm hiểu thêm
Thư viện đọc MRTDs
Đọc và trích xuất dữ liệu từ MRTDs (Giấy tờ đi đường có thể đọc bằng máy), chẳng hạn như hộ chiếu và thẻ ID.
» Tìm hiểu thêm
Europe
Germany
Switzerland
Austria
United Kingdom
France
Italy
Spain
Netherlands
Poland
Other Europe
Russia & CIS
Asia Pacific
Taiwan
China
Japan
India
Korea
Southeast Asia
Vietnam
Indonesia
America
USA & Canada
Brazil
Latin America
Middle East & Africa
Turkey
Africa
Middle East