Tin tức | Địa điểm mua hàng | Đăng ký | Liên hệ | Về Chúng tôi | Trang chủ

Máy quét tốc độ cao dành cho các cơ quan hành chính nhà nước, bảo hiểm, tài chính, luật hoặc văn phòng nói chung, có nhu cầu quét hàng ngày một khối lượng lớn tài liệu, giúp tăng năng suất và tự động hóa quy trình quản lý tài liệu.

Tốc độ quét lên đến 80ppm/160ipm ở chế độ thang xám
Dung lượng khay ADF 100 tờ và chu kỳ quét hàng ngày lớn
Tích hợp cảm biến siêu âm để phát hiện kẹp giấy
Trình điều khiển TWAIN, ISIS và WIA
SmartOffice PS456U
Quét 2 mặt tốc độ 50 trang/phút, 100 ảnh/phút ở chế độ màu, 200 dpi
Tích hợp cảm biến siêu âm giúp phát hiện nạp giấy kép
Quét ra nhiều dạng ảnh và tự động phát hiện chế độ quét tài liệu
SmartOffice PS506U
Quét 2 mặt 80 trang/phút, 160 ảnh/phút ở chế độ thang xám 300 dpi
Khay nạp tài liệu tự động khổ A3
Tích hợp phát hiện nạp giấy kép bằng cảm biến siêu âm
Quét đồng thời ra nhiều dạng ảnh và tự động phát hiện chế độ quét tài liệu
Quét tới bất kỳ máy tính nào trên mạng của bạn
SmartOffice SN8016U
Tốc độ quét lên tới 80 tờ/phút, 160 ảnh/phút ở chế độ thang xám
Khay nạp giấy dung lượng 100 tờ và công suất quét hàng ngày lớn
Phát hiện nạp giấy kép với cảm biến siêu âm
Trình điểu khiển TWAIN, ISIS và WIA
SmartOffice PS3180U
Europe
Germany
Switzerland
Austria
United Kingdom
France
Italy
Spain
Netherlands
Poland
Other Europe
Russia & CIS
Asia Pacific
Taiwan
China
Japan
India
Korea
Southeast Asia
Vietnam
Indonesia
America
USA & Canada
Brazil
Latin America
Middle East & Africa
Turkey
Africa
Middle East