Tin tức | Địa điểm mua hàng | Đăng ký | Liên hệ | Về Chúng tôi | Trang chủ

“Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đã được trải nghiệm các dòng máy scan Plustek trong đó có những dòng máy mới ra mắt vào tháng 6/2019.....”


Bạn có thể xem đánh giá ở: https://ictnews.vn/cntt/chuyen-doi-so/vien-truong-vien-khoa-hoc-cong-nghe-vinasa-du-lieu-dong-vai-tro-trung-tam-trong-chuyen-doi-so-184386.ict


Europe
Germany
Switzerland
Austria
United Kingdom
France
Italy
Spain
Netherlands
Poland
Other Europe
Russia & CIS
Asia Pacific
Taiwan
China
Japan
India
Korea
Southeast Asia
Vietnam
Indonesia
America
USA & Canada
Brazil
Latin America
Middle East & Africa
Turkey
Africa
Middle East