Tin tức | Địa điểm mua hàng | Đăng ký | Liên hệ | Về Chúng tôi | Trang chủ

"... Máy quét Plustek OpticBook A300cho phép bạn dễ dàng quét sách khổ lớn, loại bỏ được các vấn đề biến dạng và bóng chữ mà luôn xảy ra ở các máy quét phẳng thông thường."
Bạn có thể xem đánh giá ở: http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2373832,00.aspEurope
Germany
Switzerland
Austria
United Kingdom
France
Italy
Spain
Netherlands
Poland
Other Europe
Russia & CIS
Asia Pacific
Taiwan
China
Japan
India
Korea
Southeast Asia
Vietnam
Indonesia
America
USA & Canada
Brazil
Latin America
Middle East & Africa
Turkey
Africa
Middle East