Informacje | Gdzie kupić | Zarejestruj swój produkt | Kontakt | O nas | Strona główna

 

 

Rozwiązania Plustek w edukacji

Firma Plustek dostarcza wychowawcom oraz pracownikom administracji szkolnej wiele efektywnych rozwiązań, przeznaczonych do skanowania dokumentów, tworzenia elektronicznych kopii dokumentów, czy filmów. Szeroka oferta skanerów firmy Plustek zawiera urządzenia spełniające wymagania różnych związanych z sektorem edukacji grup, takich jak: administracja biurowa, szkolny gabinet pielęgniarski, klasy o profilu ogólnym, specjalnym, artystyczno-fotograficznym, biblioteki oraz programy edukacji domowej.

Skanery marki Plustek umożliwią Ci w łatwy sposób stworzyć cyfrowe kopie dokumentów papierowych, czy książek. Przycisk pojedynczego wciśnięcia umożliwia konwertowanie dokumentów na format cyfrowy taki jak: PDF, JPG, TIF, RTF, DOC, XLS. Dodatkowo za jego pośrednictwem można zeskanowany dokument natychmiastt wysłać pocztą e-mail, zapisać na dowolnym dysku lub po prostu skopiować.

Przykłady użycia skanerów Plustek w sektorze edukacji

ADMINISTRACJA ORAZ REGIONALNE ODDZIAŁY


 • Zapisz ogólne dokumenty biznesowe w postaci pliku PDF
 • Zamień na format cyfrowy dane uczniów
 • Twórz cyfrowe kopie aplikacji o pracę
 • Dygitalizuj i wysyłaj pocztą do oddziałów regionalnych zeskanowaną dokumentację
 • Wprowadź dane z dokumentów papierowych do systemu informacyjnego uczniów
 • Twórz elektroniczne kopie dokumentacji uczniów
 • Przesyłaj pocztą e-mail dokumenty do nauczycieli, rodziców oraz administratorów
 • Zapisuj w formie elektronicznej pisemne zgody rodziców na uczestnictwo ucznia w zajęciach dodatkowych lub wycieczkach szkolnych
 • Dygitalizuj i wysyłaj pocztą odręcznie napisane notki oraz raporty ze spotkań.

 

Klasy o profilu ogólnym i specjalnym


 • Skanuj i wysyłaj pocztą e-mail materiały oraz testy aby wpierać programy edukacji zdalnej.
 • Skanuj i wysyłaj pocztą materiały do nauczycieli
 • Twórz pliki PDF, MS Word, MS Excel, Word Pro, WordPrefect, z projektami i terminarzami uczniów
 • Przesyłaj pocztą e-miał prace uczniów bezpośrednio do rodziców oraz innych nauczycieli
 • Twórz edytowalne kopie papierowych dokumentów
 • Skanuj odpowiedzi do testów oraz formularzy (funkcja OMR)
 • Skanuj w prosty sposób strony z książek oraz innego typu zszytych materiałów do prezentacji lub materiałów źródłowych dla uczniów.
 • Nauczyciele pracujący z uczniem w jego w domu mogą skanować i wysyłać testy uczniów oraz raporty z dowolnej lokalizacji.
 • Skanuj slajdy fotograficzne i klisze filmowe do klasowych prezentacji
 • Twórz pliki MP3 z książek w celu wpierania nauki czytania, np. dla dzieci z dysleksją
 • Twórz pliki MP3 z książek lub dokumentów dla słabowidzących uczniów

 

Biblioteka


 • Twórz pliki PDF z książek zamiast tworzyć ich duplikaty stron za pomocą kopiarki
 • Archiwizuj książki historyczne oraz zszyte materiały
 • Twórz pliki PDF z książek oraz zszytych materiałów do prezentacji lub materiałów źródłowych
 • Twórz kopię PDF artykułów prasowych
 • Twórz edytowalne kopie papierowych dokumentów

 

Klasy o profilu artystycznym i fotograficznym


 • Skanuj, a następnie zamieniaj na format cyfrowy negatywy oraz slajdy
 • Skanuj prace studentów w celach archiwizacyjnych oraz na potrzeby prezentacji

 

Szkolny gabinet pielęgniarski


 • Twórz elektroniczne kopie formularzy stanu zdrowia uczniów
 • Twórz elektroczne kopie dokumentacji medycznej uczniów
 • Twórz elektroniczne wersje raportów wypadków uczniów i wysyłaj je pocztą elektroniczną do właściwych organów administracyjnych

 

 

Scanner
Administration Office
Library
Classrooms
Special Education
Art Classrooms
Nurses Office
SmartOffice PS286 Plus
V
V
V
V
 
V
SmartOffice PS406/456U
V
V
 
 
 
V
SmartOffice SC8016U
V
V


V
SmartOfficePL2550/PL1530
V V V V
 V
MobileOffice S400
V
 
V
V
 
 V
MobileOffice S410
 V
V
 V
 
 V
MobileOffice S420
 V
V
 V
 
 V
MobileOffice D412 / D430
V
V
 V
 
 V
OpticBook 4800 / 3800

V V
 
 
OpticBook A300
 
V
V
V
OpticPro A360
 
 V
V
 
V
 
OpticPro A320
 
 V
V
V
 
OpticFilm 8200i SE 
 
 
V
 
V
 
OpticFilm 8200i Ai
 
 
V
 
V
 

 

Poleć nas
Europe
Germany
Switzerland
Austria
United Kingdom
France
Italy
Spain
Netherlands
Poland
Other Europe
Russia & CIS
Asia Pacific
Taiwan
China
Japan
India
Korea
Southeast Asia
Vietnam
Indonesia
America
USA & Canada
Brazil
Latin America
Middle East & Africa
Turkey
Africa
Middle East