Informacje | Gdzie kupić | Zarejestruj swój produkt | Kontakt | O nas | Strona główna

Ochrona danych jest dla nas bardzo ważna. Ściśle przestrzegamy przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (z ang. GDPR) zwanego w skrócie RODO i ustawy o mediach elektronicznych dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych. Oznacza to, że mogą Państwo odwiedzać naszą stronę internetową w dowolnym momencie, bez podawania lub zostawiania jakichkolwiek informacji o sobie. Wszelkie przechowywanie danych jest anonimowe i nie pozwala nam na wyciąganie żadnych wniosków dotyczących Państwa tożsamości.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie?
Osobą odpowiedzialną, zwaną w niniejszym dokumencie Plustek lub my, w rozumieniu przepisów o RBP i innych przepisach dotyczących ochrony danych, jest:

Plustek Technology GmbH
Ewige Weide 13
22926 Ahrensburg
Niemcy

Jakie dane są przechowywane?
Odwiedzając naszą stronę plustek.com/pl otrzymujemy informacje o:

 • Rodzaju przeglądarki
 • Odwiedzanych zakładek i podstron na naszej stronie internetowe
 • Systemie operacyjnym
 • Anonimowym adresie IP

Między innymi używamy - jak wiele innych stron internetowych - tak zwanych "ciasteczek", aby zapewnić funkcjonalność strony i nieustannie ulepszać naszą ofertę.

Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie można znaleźć poniżej na tej stronie.

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane osobowe w tym znaczeniu oznaczają wszystkie dane osobowe przekazane przez osobę fizyczną. Obejmują one np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres, adres e-mail lub inne informacje, które są przekazywane podczas korzystania z naszych ofert lub podczas kontaktu z nami.

Wszystkie warunki niniejszej polityki prywatności są jednoznaczne z terminami stosowanymi w warunkach korzystania z Plustek Technology GmbH, o ile niniejsza Polityka prywatności nie stanowi inaczej.

Przechowywanie danych dostępu w plikach dzienników serwera

Mogą Państwo odwiedzać naszą stronę internetową bez podawania danych osobowych. Przechowujemy dane tylko w tak zwanych plikach dzienników serwera, takich jak nazwa żądanego pliku, data i godzina pobrania, ilość przesłanych danych i informacja o dostawcy usługi Internetu. Dane te są oceniane wyłącznie w celu zapewnienia bezproblemowego działania witryny i ulepszenia naszej oferty i nie pozwalają nam wyciągnąć jakichkolwiek wniosków odnośnie Państwa tożsamości.

Kiedy będą przechowywane dane osobowe?

Zbieramy dane osobowe, tylko i wyłącznie jeśli dobrowolnie Pan/Pani przekazał/a je nam w ramach kontaktowania się z nami (na przykład poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub rejestrację produktu). Dane mogą zostać zebrane wyłącznie na podstawie wypełnionych pól formularza. Korzystamy z podanych informacji tylko w celu przetworzenia Państwa próśb lub rejestracji produktów. Za wyjątkiem podanych nam danych przy rejestracji produktu, pozostałe Państwa dane zostaną zablokowane do dalszego wykorzystania i usunięte po upływie wymaganego prawem okresu rozliczeniowego w celach podatkowych i handlowych, o ile użytkownik wyraźnie nie wyrazi zgody na ich dalsze wykorzystanie, lub rezerwujemy wykorzystanie tylko tych danych dozwolonych przez prawo. Po rejestracji produktu Państwa dane będą przechowywane przez co najmniej 2 lata. Po upływie okresu 2 lat zastrzegamy sobie prawo do dalszego wykorzystania danych, jeśli jest to dozwolone przez obowiązujące prawo.

Wykorzystanie danych przy rejestracji do newslettera e-mail

Jeśli zapiszą się Państwo do naszego newslettera, wykorzystamy tylko dane podane i dostarczone przez Pana/Panią aby regularnie wysyłać nasz biuletyn e-mailowy zgodnie z wyrażoną zgodą. Newsletter jest wysyłany co miesiąc i zawiera informacje o naszych produktach i ofertach specjalnych, takich jak konkursy lub promocje. Wyrejestrowanie z newslettera jest możliwe w każdej chwili i można to zrobić, wysyłając wiadomość na kontakt podany poniżej lub poprzez dedykowany link w newsletterze.

Aby wysłać newsletter, korzystamy z narzędzia marketingowego "Clever Reach" firmy CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Niemcy. Państwa dane osobowe zostaną przesłane do CleverReach GmbH i tam zostaną zapisane. Ponadto rejestrujemy kiedy czytany jest newsletter i które łącza są klikane. Ponadto wszelkie linki do naszej witryny są rejestrowane za pomocą narzędzia analitycznego Google Analytics i oceniane w celach statystycznych. Więcej informacji na temat Google Analytics mogą Państwo znaleźć w sekcji "Korzystanie z Google Analytics dla Web Analytics" w niniejszej polityce prywatności.

Więcej informacji na temat ochrony danych w CleverReach GmbH można znaleźć tutaj:
https://www.cleverreach.com / de / datenschutz /

Podstawą prawną przetwarzania danych w celu wysyłania newsletterów jest art. 6 ust. 1a i RODO.

Wykorzystanie danych podczas korzystania z formularza kontaktowego lub pytania o produkt (formularz wsparcia)

Jeśli skorzystają Państwo z naszego formularza kontaktowego lub formularza "Pytania techniczne", wykorzystamy tylko wymagane, podane i dostarczone dane przez Pana/Panią w celu przetworzenia prośby. Przesyłając formularz, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych i przypisanie ich do wszelkich kolejnych zapytań. Przetwarzanie dostarczonych informacji odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1.a RODO na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. Zezwolenie to może zostać wycofane w dowolnym momencie. Odwołania można dokonać wysyłając wiadomość na kontakt podany poniżej.

Wykorzystanie danych podczas korzystania z formularza rejestracji produktu

Jeśli skorzystają Państwo z naszego formularza w sekcji "Rejestracja produktu", wykorzystamy tylko wymagane, podane i dostarczone dane przez Pana/Panią w celu zarejestrowania Państwa produktu w związku z potencjalnymi roszczeniami gwarancyjnymi lub innymi usługami i informacjami dotyczącymi konkretnego produktu. Ponadto, w ramach rejestracji, adres e-mail lub podane informacje od Państwa zostaną przypisane do zarejestrowanego produktu. Przetwarzanie dostarczonych informacji odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1.a RODO na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. Przesyłając formularz, wyrażają Państwo zgodę, że informacje do rejestracji i przypisania do wszelkich zapytań są przechowywane na stałe. Zezwolenie to może zostać wycofane w dowolnym momencie. Odwołania można dokonać wysyłając wiadomość na kontakt podany poniżej.

Wykorzystanie danych do wypełnienia zobowiązań umownych

Jeśli zdecydują się Państwo na zakup naszych produktów i usług, dane osobowe mogą być gromadzone na wiele sposobów i zawierają między innymi:

 • Imię i nazwisko
 • Adres zamieszkania
 • Adres zamieszkania

Zgodnie z sekcją 6 ust. 1b i c RODO dla realizacji zamówienia lub wypełniania zobowiązań umownych w odniesieniu do wykonania środków przedumownych, wypełnienia zobowiązań prawnych lub przetworzenia w związku z wymogami prawnymi, które są na wniosek osoby, której dane dotyczą.

Do czego służy przechowanie danych osobowe?

Uprzejmie informujemy, że gromadzimy i przechowujemy dane osobowe tylko w odpowiedni do tego sposób. Poniższa lista uwzględnia wybrane powody gromadzenia danych:

 • w celu zapewnienia informacji o dostępności naszych produktów i usług/li>
 • w celu spełnienia wymagań prawnych
 • do przetwarzania zamówień i przetwarzania Państwa zapytań
 • w celach promocyjnych

Zgodnie z ogólnym unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę lub jest zobowiązana do wypełnienia umowy, której podmiot danych jest stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy, na wniosek lub wniosek osoby zainteresowanej.

Przesyłanie danych w celu realizacji umowy

W celu wypełnienia warunków umowy przekażemy Państwa dane firmie przewozowej, o ile jest to konieczne do dostarczenia zamówionego towaru. W zależności od tego, którego dostawcę usług płatniczych Państwo wybrali podczas zamówienia produktów, przekażemy dane dotyczące płatności do instytucji kredytowej, która otrzymała zlecenie płatności, oraz wszelkich innych dostawców usług płatniczych w celu przetworzenia płatności lub wybranej usługi płatniczej o ile będzie to konieczne do realizacji zamówienia. Po części, wybrani dostawcy usług płatniczych zbierają Państwa dane samodzielnie, po utworzeniu tam przez Państwa konta. W takim przypadku należy zalogować się do dostawcy usług płatniczych przy użyciu danych dostępowych podczas procesu składania zamówienia. W tym zakresie ma zastosowanie polityka prywatności odpowiedniego dostawcy usług płatniczych.

Ujawnienie danych stronom trzecim

W niektórych przypadkach korzystamy ze specjalnych zewnętrznych dostawców usług, takich jak firmy ubezpieczające straty kredytowe lub dostawcy marketingu online. Są one jednak przez nas upoważnione wyłącznie do udzielania instrukcji.

Przekazywanie danych osobowych firmom w celu ubezpieczenia strat kredytowych zostanie przekazane, jeśli jest to konieczne dla zapewnienia naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1.f RODO. W szczególności jest to firma Euler Hermes SA, 56 avenue des arts, 1000 Bruksela, Belgia.

Przekazywanie danych osobowych do dostawców marketingu internetowego odbywa się wyłącznie po zapisaniu się do naszego newslettera. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem "Wykorzystanie danych przy rejestracji do newslettera e-mail".

Nawiasem mówiąc, Państwa dane osobowe zostaną przekazane stronom trzecim, jeśli wyrażą Państwo na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1.a RODO lub zezwolenie prawne zgodnie z art. 6 ust. 1.c RODO.

Przekazywanie danych osobowych za granicę

Jeżeli dane osobowe są przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, odbiorca danych gwarantuje odpowiedni poziom ich ochrony zgodnie z sekcją 45 RODO lub zapewnia zgodność z zasadami Tarczy Prywatności.

Państwa prawa
Zgodnie z RODO mają Państwo prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych. Są to w szczególności:

 • Prawo do informacji – czyli prawo do informacji i uzyskiwania informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych;
 • Prawo do sprostowania - czyli prawo do żądania zmiany lub aktualizacji danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne;
 • Prawo do usunięcia – czyli prawo do żądania trwałego usunięcia danych osobowych, o ile nie są one niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego w kontekście sporów sądowych lub podatku;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – czyli prawo do tymczasowego lub trwałego zawieszenia przetwarzania danych osobowych, w całości lub w części;
 • Prawo do sprzeciwu – czyli mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych;
 • Przenoszenie danych – czyli mogą Państwo poprosić o jedną kopię swoich danych osobowych w formie elektronicznej i przenieść je do korzystania z usług drugiej strony.

Ponadto, mają Państwo prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzoru w uzasadnionym przypadku.

Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein
Holstenstraße 98
24103 Kiel
Niemcy
Tel: +49 (0) 431 / 988-1200
Faks: +49 (0) 431 / 988-1223
E-Mail: mail@datenschutzzentrum.de

Możliwości kontaktu

W celu uzyskania dalszych informacji lub wyjaśnień, prosimy skontaktować się z inspektorem ochrony danych firmy Plustek Technology GmbH, Ewige Weide 13, 22926 Ahrensburg lub wysłać e-mail do datenschutz. (At.) Plustek. (Dot.) De.

Używanie plików typu cookies (ciasteczek)

Aby uatrakcyjnić odwiedzanie naszej strony internetowej i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, stosujemy tak zwane pliki cookie na różnych stronach. Są to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu. Niektóre używane przez nas pliki cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po zamknięciu przeglądarki (tak zwane sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu i pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę podczas kolejnej wizyty (trwałe pliki cookie). Informacje przechowywane w pliku cookie zależą od używanego urządzenia. Jednakże na podstawie tych plików nie możemy wyciągnąć żadnych wniosków na temat Państwa tożsamości lub danych osobowych. Na przykład używamy plików cookie do statystycznego rejestrowania korzystania ze strony internetowej, do wyświetlania jej zawartości i do ciągłej optymalizacji strony internetowej dla Państwa i do uczynienia witryny bardziej interesującą.

Kiedy (po raz pierwszy) odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, informujemy o wykorzystaniu plików cookie. Można ustawić swoją przeglądarkę tak, aby byli Państwo informowani o ustawieniach plików cookie i indywidualnie zadecydować o ich akceptacji lub wyłączyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub aktywować automatyczne usuwanie plików cookie podczas zamykania przeglądarki. Odmowa przyjęcia plików cookie może ograniczyć funkcjonalność naszej witryny. Aby uzyskać więcej informacji i pomoc, zapraszamy do odwiedzenia strony www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Korzystanie z sieci OwnerID Advertising
Plustek współpracuje z jedną lub więcej firm do umieszczania reklam naszych produktów i usług oraz stron trzecich na naszej Witrynie oraz na witrynach stron trzecich. Pliki cookie i inne technologie, takie jak sygnały nawigacyjne lub znaczniki sieci Web, są używane do mierzenia skuteczności naszych reklam i określania wyświetlania ich treści w oparciu o zainteresowania zarówno na naszej witrynie, jak i witrynach stron trzecich oraz aplikacjach mobilnych, które mogą Państwo odwiedzać. Aby wesprzeć to rozwiązanie reklamowe oparte na zainteresowaniach, my i firmy, z którymi zawarliśmy umowy, możemy wykorzystywać informacje, dotyczące wizyt na naszej i innych stronach internetowych. Informacje te nie pozwalają na identyfikację użytkownika. Zebrane informacje nie umożliwiają także żadnej osobie trzeciej identyfikacji użytkownika indywidualnie, bez odpowiedniego powiadomienia lub zgody.

Mimo że mamy nadzieję, że wyświetlanie reklam dla Ciebie w oparciu o Twoje nieosobiste zainteresowania związane z przeglądaniem jest wartościowe, jeśli nie chcesz uczestniczyć w usługach oferowanych za pośrednictwem tych rozwiązań, możesz zawsze zrezygnować z tego działania przez: odwiedzając witrynę Network Advertising Initiative (NAI), klikając http://www.networkadvertising.org/managing/ opt_out.asp

Wykorzystanie Google Analytics do analityki internetowej

Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. (www.google.com). Google Analytics wykorzystuje metody, które pozwalają analizować korzystanie z witryny przez Państwa, na przykład tak zwane "pliki cookie", pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze. Wygenerowane informacje na temat korzystania z tej strony internetowej są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Aktywując anonimizację adresu IP na stronie, adres IP zostanie skrócony przed przesłaniem w obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Anonimowy adres IP dostarczony przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi dostarczonymi przez Google. Wspomniane dane będą tam przechowywane przez okres 50 miesięcy, a następnie całkowicie usunięte.

Można zapobiec gromadzeniu danych (w tym adresu IP) wygenerowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny przez Google, a także przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Zamiast wtyczki do przeglądarki można kliknąć alert this link aby zapobiec gromadzeniu przez Google Analytics na tej stronie w przyszłości. Plik cookie rezygnacji jest przechowywany na Państwa urządzeniu. Jeśli usuną Państwo pliki cookie, należy ponownie kliknąć ten link.

Korzystanie z wtyczek Facebooka

Nasza strona internetowa wykorzystuje tak zwane wtyczki społecznościowe portalu społecznościowego Facebook obsługiwanego przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Wtyczki są oznaczone logiem Facebooka lub dodatkiem "Wtyczka społecznościowa Facebooka" lub "Facebook Social Plugin".

Gdy odwiedzają Państwo stronę naszej witryny, która zawiera taką wtyczkę, Państwa przeglądarka łączy się bezpośrednio z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przesyłana przez Facebooka bezpośrednio do przeglądarki i zintegrowana ze stroną. Dzięki tej integracji Facebook otrzymuje informację, że przeglądarka uzyskała dostęp do odpowiedniej strony naszej witryny, nawet jeśli nie mają Państwo profilu na Facebooku lub nie są Państwo zalogowani na Facebooku. Te informacje (w tym adres IP) będą przesyłane z przeglądarki bezpośrednio do serwera Facebooka w USA i tam przechowywane.

Jeśli są Państwo zalogowani na Facebooku, Facebook może natychmiast przypisać wizytę na naszej stronie do swojego profilu na Facebooku. Jeśli wchodzą Państwo w interakcje z wtyczkami, na przykład kliknij przycisk "Lubię to" lub zostaw komentarz, informacja ta jest również przesyłana bezpośrednio do serwera Facebooka i tam zapisana. Informacje będą również publikowane na Państwa profilu na Facebooku i wyświetlane znajomym na Facebooku.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebooka, a także Państwa prawa w tym zakresie i opcje ustawiania w celu ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: http://www.facebook.com/policy.php

Jeśli nie chcą Państwo, aby Facebook bezpośrednio przypisywał dane zebrane za pośrednictwem naszej strony do Państwa profilu na Facebooku, należy wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej strony. Można całkowicie uniemożliwić ładowanie wtyczek Facebooka nawet za pomocą dodatków do przeglądarki, np. z "Facebook Blocker" lub blokerem skryptów.

Korzystanie z wtyczek Google+ (na przykład przycisk "+1")

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek społecznościowych z sieci społecznościowej Google+ obsługiwanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Wtyczki są ulokowane na przyciskach ze znakiem "+1" na białym lub kolorowym tle.

Gdy odwiedzają Państwo naszą witrynę, która zawiera taką wtyczkę, Państwa przeglądarka łączy się bezpośrednio z serwerami Google. Treść wtyczki jest przekazywana przez Google bezpośrednio do przeglądarki i zintegrowana z witryną. Integracja daje Google informację, że przeglądarka ma dostęp do odpowiedniej strony naszej witryny, nawet jeśli nie mają Państwo utworzonego profilu w Google+ lub nie są Państwo zalogowani w Google+. Te informacje (w tym adres IP) są przesyłane z przeglądarki bezpośrednio do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Jeśli są Państwo zalogowani w Google+, Google może natychmiast powiązać Państwa wizytę w naszej witrynie z profilem Google+. Jeśli wchodzą Państwo w interakcje z wtyczkami, na przykład naciskając przycisk "+1", odpowiednie informacje są również przesyłane bezpośrednio do serwera Google i tam przechowywane. Informacje będą również publikowane w Google+ i wyświetlane tam Państwa kontaktom.

Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Google, a także h praw i opcji ustawień w celu ochrony Państwa prywatności, należy zapoznać się z polityką prywatności Google: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy

Jeśli nie chcą Państwo, aby firma Google kojarzyła dane zebrane za pośrednictwem naszej witryny z Państwa profilem w Google+, należy wylogować się z Google+ przed odwiedzeniem naszej witryny. Można całkowicie uniemożliwić ładowanie wtyczek Google nawet za pomocą dodatków do przeglądarki, np. za pomocą blokera skryptów.

Wtyczki wideo YouTube

Na tej stronie zawarte są treści od zewnętrznych dostawców. Ta treść jest dostarczana przez Google Inc. ("Dostawca").

Youtube jest obsługiwana przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

W przypadku filmów z serwisu YouTube, które znajdują się w naszej witrynie, zaawansowane ustawienie prywatności jest włączone. Oznacza to, że żadna informacja nie jest gromadzona i przechowywana na YouTube przez odwiedzających witrynę, chyba że odtwarzają wideo. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez usługodawców, a także ich praw i możliwości ustawiania w celu ochrony Państwa prywatności, należy zapoznać się z polityką prywatności Google: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy

Stand: 04.2018

Poleć nas
Europe
Germany
Switzerland
Austria
United Kingdom
France
Italy
Spain
Netherlands
Poland
Other Europe
Russia & CIS
Asia Pacific
Taiwan
China
Japan
India
Korea
Southeast Asia
Vietnam
Indonesia
America
USA & Canada
Brazil
Latin America
Middle East & Africa
Turkey
Africa
Middle East